Darowane środki trwałe w kosztach podatkowych

2018-10-27 14:49:00 Darowane środki trwałe w kosztach podatkowych

Składniki majątku trwałego firm podmiotów fizycznych mogą być nabywane odpłatnie bądź w formie darowizny – nie tylko od krewnych, ale również od osób całkowicie niespokrewnionych. Mimo iż opodatkowanie darowizn warunkowane jest przez odrębne przepisy, do tego jednego sposobu nabycia dodatkowych składników firmowego majątku – począwszy od maszyn i urządzeń, poprzez rzeczy ruchome, a skończywszy na nieruchomościach – stosowane są zapisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w skrócie: ustawy o pdof).

Wartość początkowa

Art. 22a ustawy o pdof traktuje, że dany składnik majątkowy zaliczany jest w poczet firmowych środków trwałych, z chwilą nabycia go przez podatnika. Jak tłumaczy księgowa z naszego biura rachunkowego, warto zauważyć, iż przepisy nie warunkują formy nabycia tj. nie mówią, iż musi być ono odpłatne. Składniki majątku trwałego mogą być zatem nabywane poprzez darowiznę. Kolejny art. – 22g ust. 1 pkt 3 – wskazuje, że za wartość początkową środka trwałego nabytego w darowiźnie (bądź w drodze spadku lub inny nieodpłatny sposób) przyjmuje się wartość rynkową z dnia nabycia. Wyjątek stanowi darowizna, której umowa określa niższą wartość składnika majątkowego.

Dostosowanie środków trwałych

Zasadnicza większość składników majątkowych przekazanych osobom fizycznym będącym przedsiębiorcami, początkowo nie spełnia definicji „środka trwałego”. Wynika to z braku funkcjonalności danej rzeczy w zakresie prowadzonej przed jednostkę działalności gospodarczej. Wprowadzenie składnika do środków trwałych jest możliwe dopiero po uprzednim ich dostosowaniu. Proces ten wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. W przypadku konieczności dostosowania darowanego środka trwałego do firmowych potrzeb, jego wartość początkowa powiększana jest o udokumentowane w tym celu nakłady poniesione przez podatnika. Nakłady te, w formie odpisów amortyzacyjnych o tak ustalonej wartości początkowej, obciążają firmowe koszty podatkowe w czasie.

Amortyzacja, a koszty

Wraz z początkiem bieżącego roku, prawodawca ograniczył możliwość zaliczania odpisów amortyzacyjnych od wartości składników otrzymanych nieodpłatnie (darowizna/spadek) do kosztów podatkowych. Nowelizacja Ustaw o podatku dochodowym z 19 lipca 2018 roku nieco łagodzi aktualną podstawę prawną, znosząc ograniczenia amortyzacyjne dla składników majątkowych otrzymanych na mocy nieodpłatnej darowizny, które wcześniej były przez darczyńcę amortyzowane. Nowelizacja wprowadziła nowy sposób rozliczania wyżej opisanych składników, sprowadzający się do kontynuacji przyjętego przez darczyńcę sposobu amortyzacji. Zmiany te odnoszą się do wszystkich dochodów uzyskanych w bieżącym roku (od 1 stycznia).

Odpłatne zbycie

Środek trwały otrzymany w nieodpłatnej darowiźnie może być przedmiotem sprzedaży jeszcze przed jego całkowitym zamortyzowaniem. Art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof traktuje, iż przedsiębiorca ma prawo rozliczyć nieumorzoną wartość w firmowych kosztach podatkowych w dacie jego odpłatnego zbycia.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji  zapytaj o szczegóły naszego specjalisty  z biura księgowego we Wrocławiu przy ul. Szpaczej.

Fintaxis Finanse

Pozostałe aktualności

2021-10-07 13:51:56 Aktualne oprocentowanie Pożyczek Unijnych

W związku ze zmianą dotyczącą stóp procentowych nowe oprocentowanie Pożyczek Unijnych zmieniło się z dniem 07.10.2021 r.

Sprawdź szczegóły oprocentowania.

Czytaj więcej →
2021-10-07 13:48:51 Wzrost stóp procentowych

Dnia 6 października 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ustaliła zmianę stóp procentowych NBP.

Stopa referencyjna została podniesiona o 0,4%.

Sprawdź szczegóły. 

Czytaj więcej →
2021-09-15 10:56:19 Jak dobrać odpowiednie finansowanie dla Firmy?

Zastanawiasz się jakie finansowanie jest najlepsze dla Twojej działalności gospodarczej? W tym artykule wyjaśnimy Ci różnice pomiędzy różnymi formami finansowania dla przedsiębiorców.

Sprawdź szczegóły. 

 

Czytaj więcej →
2021-09-03 09:45:28 Pożyczka Unijna na Odnawialne Źródła Energii

Najlepsze finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii możesz uzyskać w unijnej pożyczce ze stałym oproc. 0,5% w skali roku. Jeżeli planujesz budowę farmy fotowoltaicznej, ta oferta jest również dla Ciebie.

Okres finansowania do 15 lat.

Sprawdź szczegóły.

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu