JPK na żądanie. Nowe przepisy od 1 lipca 2018r.

2018-06-28 10:54:47 JPK na żądanie. Nowe przepisy od 1 lipca 2018r.

W ramach uszczelnienia systemu podatkowego resort finansów wprowadził Jednolity Plik Kontrolny – ustandaryzowany pod względem układu i formatu zbiór danych finansowych. Przekazywanie informacji w formie elektronicznej ma usprawnić i zwiększyć efektywność kontroli podatkowych. Ponadto, ujednolicenie podstawowych informacji zniweluje konieczność przeprowadzania audytów ze strony Urzędów Skarbowych. Jednolity Plik Kontrolny ma jednak służyć przede wszystkim wygodzie podatnika. Zbieranie i przekazywanie bądź udostępnianie informacji w formie elektronicznej ma być tańsze, mniej czasochłonne i wygodniejsze.

Jeszcze do niedawna obowiązek sporządzania JPK dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorstw.

Od 1 lipca 2018 roku obciążeni zostaną nim wszyscy podatnicy prowadzący księgowość w formie elektronicznej – mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Dane te winny być udostępnione na żądanie organów podatkowych zarówno w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego jak i tzn. czynności sprawdzających – informuje Dyrektor Finansowy biura rachunkowego Fintaxis Finanse.

 

Jednolity Plik Kontrolny na żądanie obejmuje sześć struktur:

 • JPK_KR [Księgi rachunkowe]
 • JPK_WB [Wyciąg bankowy]
 • JPK_MAG [Magazyn]
 • JPK_FA [Faktury VAT]
 • JPK_PKPIR [Podatkowa księga przychodów i rozchodów]
 • JPK_EWP [Ewidencja przychodów]
 • JPK_VAT [Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT] – obowiązek comiesięcznego wysyłania.

Podatnik ma ściśle określony czas – nie mniej niż 3 dni „robocze” – na udostępnienie żądanych przez dany organ struktur JPK. Dokładny termin będzie określony w wezwaniu. W sytuacjach nadzwyczajnych np. przy dużej ilości wymaganych danych bądź w chwili nieobecności osoby odpowiedzialnej za sporządzanie JPK, podatnik może się zwrócić do organu podatkowego z prośbą o wydłużenie terminu. Dane te mogą zostać przekazane w dowolny, wygodny dla podatnika sposób:

 • na płycie CD/DVD, na karcie pamięci, na pendrive bądź na innym wybranym nośniku danych (z pominięciem poczty e-mail),
 • za pomocą strony Ministerstwa Finansów (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny bądź Profil Zaufany),
 • przy użyciu dowolnych środków komunikacji elektronicznej,
 • przy użyciu aplikacji Klient JPK 2.0 (darmowa) bądź aplikacje e-mikrofirma (darmowa) – tylko dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz tylko dla struktur: JPK_FA i JPK_VAT
 • za pomocą programów bądź aplikacji komercyjnych posiadających funkcję wysyłki plików JPK.

Nieprzekazanie Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie organu podatkowego podlega odpowiednim konsekwencjom prawnym – w tym wypadku sankcjom karno-skarbowym. Zależnie od okoliczności, proceder ten może być traktowany jako wykroczenie bądź przestępstwo. Przestępstwo warunkowane jest wartością uszczuplenia wartości podatkowej (ponad 10.000 zł), a także kwestiami dodatkowymi jak motywami działania podatnika, stopniem szkodliwości społecznej, a także sposobem dokonania czynu.

Wykroczenie skarbowe karane jest grzywną (przedział kwotowy od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia). W bieżącym roku kształtuje się ona następująco:

 • od 210 zł do 4.200 zł (mandat)
 • od 210 zł do 21.000 zł (nakaz sądu)
 • od 210 zł do 42.000 (wyrok sądu).

Wysokość grzywny ustalana jest indywidualnie, w zależności od możliwości zarobkowych podatnika, a także jego sytuacji majątkowej i rodzinnej.

Przestępstwo skarbowe karane jest grzywną (przedział kwotowy od 10 do 720 stawek dziennych). W bieżącym roku kształtuje się ona następująco:

 • od 700 zł do 5.600.000 zł (nakaz sądu)
 • od 700 zł do 20.160.000 (wyrok sądu).

Wysokość grzywny ustalana jest indywidualnie, w zależności od możliwości zarobkowych podatnika, a także jego sytuacji majątkowej i rodzinnej.

Ponadto, jeżeli podatnik nie udostępni Jednolitego Pliku Kontrolnego w wyszczególnionym na wyzwanie terminie, może zostać ukarany karą porządkową w wysokości do 2.800 zł. Kara ta może zostać nałożona zarówno na podatnika, jego pełnomocnika jak i osobę bądź biuro rachunkowe odpowiedzialne za prowadzenie lub przechowywanie ksiąg podatkowych czy związanych z nimi dokumentów.

Podatnik zobowiązany do wprowadzenia w swojej firmie standardu Jednolitego Pliku Kontrolnego, zmuszony jest dopilnować zmian w oprogramowaniu finansowo-księgowym. Wykorzystywany przez firmę system musi posiadać możliwość sporządzenia elektronicznego dokumentu w ściśle określonym przez ustawodawcę standardzie. Chociaż zmiany te dokonywane są przez dostawcę oprogramowania, to podatnik musi upomnieć się o ich aktualizację.

Postać struktur logicznych w postaci elektronicznej składających się na Jednolity Plik Kontrolny jest ściśle określana przez ustawodawcę. Każda z siedmiu struktur składa się z trzech sekcji: nagłówkowej, merytorycznej oraz kontrolnej. Dane o których mowa w art. 193 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Fintaxis Finanse

Pozostałe aktualności

2021-04-07 13:08:59 Nowa tarcza antykryzysowa 9.0 dla przedsiębiorców

Tarcza 9.0 planowo ruszy w maju. Tarcza antykryzysowa ma być rozszerzona o kolejnych 16 branż. Dodatkowe kody PKD znajdują się w artykule.

Czytaj więcej →
2021-03-30 08:45:20 Bank może karać za zbyt dużą gotówkę na lokacie

Karne opłaty za zbyt wysokie saldo na rachunkach osób fizycznych są możliwe. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie to karna opłata, czy też ujemna stopa procentowa.

Czytaj więcej →
2021-03-24 14:45:20 Ranking Kont Walutowych - marzec 2021

Regularnie robiąc zakupy w zagranicznych sklepach, warto pomyśleć o założeniu konta walutowego. Sprawdź ranking kont walutowych, jak przedstawiają się w tym miesiącu, z jakich ofert banków warto skorzystać.

Czytaj więcej →
2021-03-23 12:37:44 Konto walutowe - czym jest?

Popularnością w ostatnim czasie cieszą się konta walutowe. Sprawdź czym one są, dla kogo są przeznaczone, a także które najlepiej wybrać.

Czytaj więcej →
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu