Podatki Wrocław

Biuro Rachunkowe Fintaxis Finanse świadczy kompleksowe usługi finansowe i księgowe. Siedziba naszej firmy mieści się w stolicy Dolnego Śląska, jednak Wrocław nie jest jedynym miastem, do którego mieszkańców kierujemy nasze usługi. Z sukcesem współpracujemy również z osobami prywatnymi oraz firmami spoza miasta i województwa dolnośląskiego.

Podatki – doradztwo i usługi Wrocław

Nasze biuro rachunkowe oferuje specjalistyczne doradztwo oraz usługi podatkowe. Naszym klientom proponujemy rzetelne i fachowe porady, konsultacje i wyjaśnienia dotyczące obowiązków podatkowych. Doradzamy w zakresie wyboru formy opodatkowania i wyboru osobowości prawnej. Sporządzamy interpretacje oraz opinie z zakresu prawa podatkowego, a także dokumentację cen transferowych. Wykonujemy audyty podatkowe (czyli kontrole poprawności rozliczeń podatków w przedsiębiorstwach, w których nie prowadzimy owych rozliczeń). Realizujemy również rozliczanie deklaracji PIT.

Reprezentujemy naszych Klientów przed Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową, Urzędem Kontroli Skarbowej, a także przed Wojewódzkim lub Naczelnym Sądem Administracyjnym. Służymy pomocą podczas kontroli podatkowych oraz w postępowaniu sądowym i odwoławczym. Sporządzamy odwołania od decyzji organu pierwszej instancji (m.in. Urzędu Kontroli Skarbowej i Urzędu Skarbowego) do organu drugiej instancji (np. Izby Skarbowej). Opracowujemy również skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dzięki naszej pomocy każda firma może skutecznie zoptymalizować swoje podatki oraz zobowiązania finansowe. Oferujemy także bieżące doradztwo w kwestiach podatkowych oraz inne usługi, w zależności od zapotrzebowania klienta.

Podatki i opłaty – obowiązki osób prywatnych oraz firm

Polski system podatkowy składa się z dwóch głównych grup podatków: bezpośrednich oraz pośrednich. Do podatków bezpośrednich należy m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT), podatek rolny, od nieruchomości, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych itp. Natomiast grupa podatków pośrednich to podatek od towarów i usług (VAT), od gier, a także akcyzowy.

Podatki dochodowe są regulowane przez Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych i Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. To, która z owych ustaw znajdzie zastosowanie w konkretnym przypadku, zależy od formy prawnej podmiotu gospodarczego. Jeśli chodzi natomiast o podatek od nieruchomości, to są nim objęte w Polsce takie aktywa jak grunty, budynki i ich części (w tym te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Tematyka dotycząca podatków jest niełatwa i szeroka. Z tego względu oferujemy profesjonalne i rzetelne usługi z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego, a także optymalizacji podatkowej Państwa inwestycji. Grono specjalistów cechuje się wieloletnim doświadczeniem w branży rachunkowej. Nasze kompetencje oraz regularnie aktualizowana wiedza są gwarancją pełnego profesjonalizmu.

Skontaktuj się z nami →
Skontaktuj się
Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu