Pożyczka Płynnościowa COVID – Dolny Śląsk

Pożyczka Płynnościowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. dolnośląskiego, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1-wszym stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (dla działających dłużej niż rok);

lub

 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek przychodów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1-wszym stycznia 2020 roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek (dla działających krócej niż rok).

KWOTA POŻYCZKI

 • Maksymalna kwota pożyczki: 250 000 zł 
 • Wypłata jednorazowo lub w transzach

OKRES SPŁATY

 • Okres spłaty: do 60 miesięcy + dodatkowo karencja do 12 miesięcy karencji w spłacie
 • Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące
 • Możliwość do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału
 • Możliwość do 6 miesięcy „wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

 • Oprocentowania pożyczki: 0%

ZABEZPIECZENIE

 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia typu ruchomości lub nieruchomości

Pożyczka wyłącznie dla przedsiębiorstw działających przed 1-wszym stycznia 2020 r.

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY

 • dane rejestrowe firmy i dane osobowe
 • wyniki finansowe za okres 2019 i 2020
 • prognozy finansowe na cały okres finansowania
 • wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami osobowymi oraz majątkowymi – przygotuje doradca z Fintaxis
 • oświadczenia i inne dokumenty wymagane podczas analizy finansowej

 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji  skontaktuj się z biurem Fintaxis Finanse.

Eksperci z naszego biura udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących warunków finansowania.

Zadzwoń!  ☎️ +221647816

 

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu