Program Pożyczki unijnej Pomorze Przyszłości

 

Pożyczka unijna udzielana jest przez Fundusz Unijny w ramach programu realizowanego przez Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, ze środków województwa pomorskiego i Unii Europejskiej.

DLA KOGO

Program przeznaczony jest dla małych i mikro przedsiębiorstw (zatrudniających maksymalnie 50 pracowników), które prowadzą działalność na terenie województwa pomorskiego.

CEL POŻYCZKI

Kredyt unijny przyznawany jest na:

 • inwestycje związane z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, informatycznych, eko, technologicznych,
 • zakup maszyn do przedsiębiorstwa, narzędzi, oprogramowania informatycznego itp.
 • wyposażenie lub doposażenie nowych lub istniejących stanowisk pracy
 • adaptację, remont, modernizację pomieszczeń wykorzystywanych w firmie- rozbudowa, remont siedziby firmy, hali produkcyjnej, oddziału firmy
 • zakup pojazdów- osobowych oraz transportowych o ładowności do 3,5 ton

KWOTA POŻYCZKI

 • Kwota pożyczki Pomorze Przyszłości wynosi od 200 000 zł do 5 000 000 zł
 • Kwota możliwa do uzyskania w ramach pożyczki unijnej to w przypadku mikro pożyczki 100 000,00
 • w przypadku pożyczki rozwojowej – kwota możliwa do uzyskania to 300 000 zł.
 • Z funduszy unijnych w formie kredytów można sfinansować do 100% kwoty brutto potrzebnej do zrealizowania

OKRES SPŁATY

 • Pożyczka unijna udzielana jest do 10 lat.
 • Nie jest naliczana prowizja za wcześniejszą spłatę.
 • Karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

 • 0,49% wysłali roku dla przedsiębiorstw będących w fair start up i realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na obszarze o niskim poziomie aktywności gospodarczej
 • Pożyczka unijna dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up (czyli poniżej 24 miesięcy działalności w dniu zawierania umowy pożyczki) lub realizujących przedsięwzięcia na obszarze o niskim poziomie aktywności gospodarczej oprocentowana jest 1,84% w skali roku
 • od 1,98% skali roku (na warunkach rynkowych)dla pozostałych firm.
 • Prowizja od uruchomienia zależna jest od złożoności inwestycji (ustalana po weryfikacji tematu i płatna po uzyskaniu decyzji pozytywnej)
 • Opłata za nadpłatę lub wcześniejszą spłatę 0 zł

OGRANICZENIA POŻYCZKI

 • Jedno przedsiębiorstw może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę.
 • Finansowanie zakupów samochodów osobowych możliwe do kwoty 100 000 zl (w przypadku samochodów droższych niz 100 000,00 zł wymagany jest wkład własny na pokrycie różnicy w cenie samochodu)
 • Refinansowanie wcześniej przeprowadzonych inwestycji
 • Refinansowanie innych pożyczek, kredytów oraz leasingów
 • Spłata zobowiązań publiczno-prawnych
 • Finansowanie szkoleń dla pracowników
 • Opłaty bieżących potrzeb w firmie (finansowanie czynszu, wynagrodzeń dla pracowników, opłat eksploatacyjnych itp.)
 • Finansowanie branż związanych z produkcja, importem oraz wprowadzaniem do obrotu: tytoniu, alkoholu, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni
 • W momencie uruchomienia kredytu pożyczkobiorca nie może posiadać zaległości w ZUS, US, JST (publiczno-prawnych)
 • Z finansowania wykluczone jest rolnictwo, rybołówstwo, przemysł wydobywczy,
 • Finansowanie działalności rentierskiej (zakup nieruchomości przeznaczonych na najem długoterminowy)
 • Finansowanie działalności deweloperskiej

ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI

Zabezpieczeniem pożyczki unijnej jest weksel własny in blanco oraz dodatkowo minimum jedno poniższych możliwych zabezpieczeń:

 • Poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych
 • Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw polisy ubezpieczeniowej
 • Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw polisy ubezpieczeniowej
 • W przypadku pożyczek do 50 000,00 zł możliwe zabezpieczenie w formie poręczenia dwóch osób fizycznych

INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa projektu: „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+”

Celem projektu jest wspieranie zwiększania zdolności przedsiębiorstw do wdrażania, upowszechniania i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany tą formą finansowania – skontaktuj się z biurem Fintaxis Finanse.

Udzielimy Ci wsparcia w uzyskaniu pożyczki unijnej, pomożemy w dopełnieniu formalności.

Zadzwoń!  ☎️ +221647816

 

KONTAKT >>>

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu