Dotacje na kapitał obrotowy w Kujawsko-Pomorskim!

Na początku sierpnia w kwocie do 50 000 zł rusza nabór wniosków na granty bezzwrotne. 66 mln zł jest do rozdysponowania wśród przedsiębiorców. Kolejność zgłoszeń ma znaczenie!

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią.

Grantobiorcą mogą być wszystkie mikro- i małe firmy, w tym samozatrudnieni, którzy spełniają warunki:
 • są mikro- i małymi firmami z siedzibą w województwie Kujawsko-Pomorskim wg CEiDG lub KRS ;
 • prowadzili działalność gospodarczą na ostatni dzień 2019 r;
 • nie znajdowali się w ciężkiej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r.;
 • w związku z trudną sytuacją wywołaną wirusem COVID-19 znaleźli się w sytuacji z brakiem płynności finansowej;
 • odnotowali spadek obrotów o co najmniej 70% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19;
 • na ostatni dzień 2019 r. przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.
UWAGA! Z grantu można skorzystać tylko jednorazowo.

Środki finansowe w ramach przyznanego grantu, będą mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy.

Przykładowo mogą to być:

 • koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),
 • zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony),
 • czynsz za wynajem lokali,
 • zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,
 • spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów),
 • zakup towarów handlowych,
 • opłaty za media,
 • paliwo.

Wysokość grantu do możliwego uzyskania wynosi:

 • maksymalna – 50 000 PLN

KONTAKT >>>

Copyright © Fintaxis Finanse

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu