Dotacje na kapitał obrotowy w województwie Zachodniopomorskim

Rusza nabór wniosków na granty bezzwrotne, na początku sierpnia w kwocie do 165 000 zł. Do rozdysponowania wśród przedsiębiorców jest kwota około 50 mln zł.

Celem projektu jest wsparcie zachodnio-pomorskich przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19 w finansowaniu bieżącej działalności firmy.

Grantobiorcą mogą być wszystkie mikro- i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, które spełniają wszystkie warunki łącznie:
a) przedsiębiorcy z siedzibą w województwie Zachodniopomorskim wg CEiDG lub KRS ;
b) prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31.12.2019 r;
c) nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31.12.2019 r.;
d) w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
e) odnotowały spadek obrotów o co najmniej 50% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19;
f) na dzień 31.12.2019 r. przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Środki finansowe w ramach przyznanego grantu, będą mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy.

Przykładowo mogą to być:

  • koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),
  • zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony),
  • zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,
  • spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów),
  • zakup towarów handlowych,
  • czynsz za wynajem lokali,
  • opłaty za media,
  • paliwo.

Wysokość grantu do uzyskania to:

  • maksymalna – 165 000 PLN

Zgłoś się do nas by nasi doradcy Fintaxis Finanse złożyli dla Ciebie wniosek.

KONTAKT >>>

Copyright © Fintaxis Finanse

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu