Kredyt dla wolnych zawodów prowadzących JDG

Kredyt dla wolnych zawodów przeważanie ma do zaoferowania najkorzystniejsze warunki kredytowe w porównaniu z innymi tradycyjnymi kredytami.

Osoba, która wykonuje zawód wolny – czyli posiada wysokie kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe, jest profesjonalistą w danym zawodzie i pracuje otrzymując wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenie lub posiada własną  działalność gospodarczą, czyli pracuje na własny rachunek może ubiegać się o taką pożyczkę.

Kredyt ten chętniej jest przyznawany, ze względu na zajmowane stanowisko osób ubiegających się o niego oraz założenie, że zarobki tych osób są adekwatne do stanowiska, które zajmują. Szczególnie ważną jest przy wnioskowaniu o kredyt dla profesjonalisty jest pozytywna historia kredytowa, brak bieżących przeterminowań rat kredytów, zalegań wobec ZUS i US. Zarobki powinny być adekwatne do kwoty kredytu, którą chcemy uzyskać oraz przede wszystkim osiąganie przychodu przez okres nie krótszy niż pół roku, co wpływa pozytywnie na scoring. Spełniając powyższe warunki można liczyć na lepszą ofertę kredytową, w tym niższą prowizję lub oprocentowanie a także dłuższy okres kredytowania.

Jeżeli Klient wykonuje wolny zawód a nie może uzyskać finansowania doradcy z Fintaxis Finanse pomogą przygotować się do uzyskania pożyczki/kredytu i określą orientacyjny czas budowania zdolności kredytowej.

Szczegóły pożyczki dla osoby wykonującej wolny zawód:

 • Kwota kredytu: do 650.000 zł
 • Finansowanie w walucie PLN lub innej, w której uzyskiwane są dochody
 • Finansowanie bez zabezpieczenia twardego
 • Finansowanie bez poręczycieli
 • Okres spłaty: do 12 lat
 • Jednorazowa prowizja zależna od kwoty pożyczki
 • Brak wymaganych ubezpieczeń
 • Raty malejące lub równe

Możesz ubiegać się o kredyt, jeżeli:

 • Posiadasz prawo wykonywania wolnego zawodu
 • Uzyskujesz dochody w Polsce lub w Unii Europejskiej
 • Jesteś zatrudniony/na lub posiadasz własną działalność gospodarczą od minimum 6 m-cy
 • Jesteś w wieku od 25 do 80 lat
 • Nie posiadasz bieżących zalęgłości w płatności zobowiązań kredytowych
 • Nie posiadasz zaległości wobec ZUS i US

 Podstawowe dokumenty do analizy i wniosku o pożyczkę dla osób zatrudnionych:

 • Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu)
 • Dokument potwierdzający prawo wykonywania wolnego zawodu

 Podstawowe dokumenty do analizy i wniosku o pożyczkę jeżeli prowadzisz firmę:

 • Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu)
 • Dokument potwierdzający prawo wykonywania wolnego zawodu
 • Dokumenty rejestrowe firmy: wydruk z CEiDG
 • Dokumenty finansowe – KPIR za rok poprzedni oraz rok bieżący

Dokumenty nie wymagane ale zwiększające dochód wnioskodawcy:

 • Amortyzacja majątku trwałego za rok poprzedni oraz rok bieżący
 • Zeznanie podatkowe PIT – wymagane lub w zależności od oferty banku
 • Udokumentowany dochód współmałżonki

Akceptowane grupy zawodowe: 

 • Lekarze wszystkich specjalności
 • Stomatolog
 • Farmaceuta
 • Aptekarz
 • Adwokat
 • Radca prawny
 • Notariusz
 • Rzeczoznawca majątkowy
 • Biegły rewident
 • Doradca podatkowy
 • Księgowy
 • Architekt
 • Komornik
 • Doradca inwestycyjny
 • Rzecznik patentowy
 • Tłumacz przysięgły

 

Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse –> KONTAKT

Nasi doradcy udzielą niezbędnych informacji jak również pomogą znaleźć najkorzystniejszą pożyczkę spośród różnych ofert banków a także dopełnią wszelkich formalności w celu uzyskania z banku pozytywnej decyzji kredytowej.

 

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu