Refinansowanie Kredytów Firmowych – Wrocław

Refinansowanie kredytu to spłacenie obecnego zobowiązania finansowego, którego warunki w momencie zaciągania zobowiązania, nie były tak atrakcyjne jak obecnie proponowane przez banki.

W praktyce refinansowanie kredytów polega na przeniesieniu kredytu do banku, który oferuje korzystniejsze warunki. Często idzie to w parze z wydłużeniem bądź skróceniem okresu kredytowania, co pozwala na zmianę wysokości raty dopasowaną do obecnych możliwości przedsiębiorstwa. Istnieje również możliwość spłaty kilku kredytów firmowych, tym samym zamieniając je w jeden na korzystniejszych warunkach.

Dla kogo refinansowanie kredytu?

 • Dla firm, które chcą zamienić kilka zobowiązań kredytowych w jedno
 • Dla firm, które chcą zmniejszyć ratę swojego kredytu
 • Dla przedsiębiorstw, które chcą zmienić okres kredytowania
 • Dla przedsiębiorstw, które zaciągnęły w przeszłości kredyt na warunkach mniej korzystnych, niże te, które obecnie są możliwe do uzyskania

Refinansowanie kredytu firmowego kredytem hipotecznym

Refinansowanie kredytu pod hipotekę polega na zaciągnięciu nowego kredytu na spłatę starszego, ale na warunkach korzystniejszych niż dotychczas. Kredyt refinansowy zabezpieczony hipoteką jest rozwiązaniem o wiele tańszym niż inne finansowania dla firm proponowane przez banki. Dla przedsiębiorcy oznacza to w praktyce niższy koszt kredytu, niższe raty, mniejsze odsetki.

Dokumenty potrzebne do wniosku kredytu refinansowego zabezpieczonego hipoteką:

 • Dokumenty finansowe przedsiębiorstwa
 • Dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa zależne od formy prawnej- np. statut spółki, zaświadczenie o przyznaniu NIP, dowód osobisty właściciela
 • Odpis z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu refinansowego
 • Dokument potwierdzający wycenę nieruchomości- np. operat szacunkowy

Wymagania dodatkowe w przypadku kredytu refinansowego:

Czasami zdarza się, że aby przedsiębiorstwo mogło ubiegać się o kredyt refinansowy, musi spełnić określone warunki, takie jak:

 • Prowadzenie księgowości na akceptowanych przez dany bank warunkach- np. prowadzenie tylko uproszczonej księgowości (KPiR)
 • Nie mieć zaległości w ZUS oraz US
 • Wykazać spłatę określonej liczby rat zobowiązania, które ma zostać zrefinansowane

Jeżeli chcesz połączyć kilka kredytów w jeden lub uzyskać kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania skontaktuj się z biurem Fintaxis Finanse.

Nasi doradcy udzielą Ci wszelkich informacji odnośnie obecnych ofert kredytowych, znajdą dla Ciebie najkorzystniejsze rozwiązanie i przeprowadzą Cię przez cały proces starania się o kredyt.

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu