Administracja Kadr

Poniżej podajemy rozpisany zakres obsługi związany z kadrami.

Wszelkie dodatkowe usługi wykonujemy na zlecenie klienta lub wg wspólnych uzgodnień.

 

ZAKRES ADMINISTRACJI KADR:  

  • Prowadzenie teczek akt osobowych i bieżąca aktualizacja
  • Przygotowywanie dokumentacji do zawarcia stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia
  • Naliczanie wymiaru i rozliczanie wykorzystanych urlopów
  • Rozliczanie ewidencji czasu pracy
  • Prowadzenie dokumentacji związanej m.in. z nieobecnościami pracowników, zajęciami komorniczymi, świadczeniami pracowniczymi itp.
  • Sporządzenie dokumentacji koniecznej do uzyskania zasiłku chorobowego
  • Przygotowywanie dokumentacji umów cywilnoprawnych tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakt menadżerski, itp.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse.

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu