Administracja Płac

Poniżej podajemy rozpisany zakres obsługi związany z płacami dla zatrudnionych osób lub pracowników.

Wszelkie dodatkowe usługi wykonujemy na zlecenie klienta lub wg wspólnych uzgodnień.

 

ADMINISTRACJA PŁAC:  

 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanych przychodów
 • Naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Obsługa rozliczeń PFRON oraz składanie deklaracji e-PFRON
 • Prowadzenie kart zasiłkowych
 • Sporządzanie list płac dla członków Rad Nadzorczych
 • Sporządzanie deklaracji  podatkowych PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR, PIT 8C
 • Sporządzanie sprawozdań GUS.
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu
 • Sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA)
 • Rozliczanie wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych tj. z umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego, itp.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse.

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu