Zakres obsługi dla KPiR

Biuro Rachunkowe Fintaxis Finanse wykonuje poniższy zakres czynności w ramach prowadzenia dla Państwa PKPIR na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) proponujemy pełny zakres usług prowadzenia KPIR oraz usług dodatkowych.:

  • Kontrola dokumentów pod względem formalno- rachunkowym
  • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb miesięcznego lub kwartalnego podatku VAT
  • Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS

Wszelkie dodatkowe czynności wykonujemy wg indywidualnych ustaleń lub zleceń przez Klienta.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse.

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu