Zakres usług Doradcy Podatkowego

W ramach doradztwa podatkowego biuro rachunkowe Fintaxis Finanse oferuje następujące usługi:

Porady/konsultacje podatkowe, opinie podatkowe

W ramach kompleksowej obsługi  doradcy podatkowego nasze biuro rachunkowe oferuje usługi dotyczące konsultacji  i porad w zakresie:

 • zobowiązań podatkowych,
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku od towarów i usług,
 • podatku akcyzowego,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku od spadków i darowizn,
 • prawa karnego skarbowego,
 • postępowań podatkowych,
 • podatku od nieruchomości,
 • pozostałe, dotyczące wszelkich obowiązków podatkowych.

Interpretacje podatkowe

W ramach usług doradztwa podatkowego nasze biuro rachunkowe oferuje wsparcie dla przedsiębiorców w i uzyskuje indywidualne interpretacje prawa podatkowego dotyczące ważnych aspektów podatkowych danej firmy, która o taka interpretację wnioskuje.

Zgodnie z art. 14b Ordynacji podatkowej, Ministerstwo Finansów (poprzez właściwe organy), na pisemny wniosek zainteresowanego, ma obowiązek wydania, w jego indywidualnej sprawie, pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, zwanej również interpretacją indywidualną.

Taki wniosek może dotyczyć już zaistniałego stanu faktycznego, jak również zdarzeń przyszłych. Zatem każdy podatnik, planujący prowadzenie działalności lub prowadzący przedsiębiorstwo ma prawo uzyskać potwierdzenie dotyczące prawidłowości prowadzonych rozliczeń z US.

Opinie podatkowe

Doradca Podatkowy naszego biura rachunkowego w razie potrzeb obsługiwanych przez nas klientów sporządza indywidualne opinie w zakresie problematycznych kwestii z zakresu podatków. W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych wskazujemy obszar ryzyka jak również możliwych zysków. Zakres doradztwa oraz cena zlecenia za każdym razem jest uzgadniana przed zleceniem wykonania opinii. Dzięki temu uzyskują Państwo bezpieczeństwo podejmowania decyzji i minimalizują ryzyko w razie kontroli ze strony urzędu skarbowego.

Optymalizacja podatkowa przekształceń kapitałowych

Optymalizacja podatkowa wykonywana przez doradcę podatkowego naszego biura rachunkowego dotyczy przekształcenia kapitałowego oraz zmiany formy prawnej realizowanej przez podmioty podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych jak również od osób fizycznych.

Zawsze proponujemy indywidualne rozwiązania optymalizacyjne dopasowane do potrzeb i bieżącej sytuacji klienta.

Ceny transferowe

W ramach doradztwa podatkowego nasze biuro rachunkowe oferuje również usługi w zakresie cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W zakresie usług cen transferowych wchodzą:

 1. audyt w zakresie cen transferowych obejmujący:
 • identyfikację powiązań na gruncie podatkowym,
 • analizę transakcji pod kątem ryzyka szacowania cen,
 • określenie zakresu i ilość wymaganych dokumentacji podatkowych,
 • wskazanie rozwiązań umożliwiających uniknięcie ryzyka podatkowego w przyszłości,
 1. przygotowanie zgodnej z przepisami dokumentacji podatkowej cen transferowych,
 2. przygotowanie opinii podatkowej identyfikującej ewentualne ryzyko szacowania cen oraz wskazującej indywidualne rozwiązanie w tym zakresie,
 3. udzielanie pomocy w zakresie zawarcia z władzami skarbowymi wiążących porozumień cenowych (APA)
 4. przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu tematyki cen transferowych.

Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej

Dla każdego nowego potencjalnego klienta doradca podatkowy naszego biura  pomaga w doborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej, która odpowiednio zabezpieczy Państwa interesy oraz będzie optymalna podatkowo i organizacyjnie oraz w przypadku spółek najlepiej odzwierciedlała relacje pomiędzy wspólnikami. Poprzez wnikliwą analizę formy i przedmiotu przedsięwzięcia zaproponowany będzie przez doradcę podatkowego  odpowiedni sposób opodatkowania, który ułatwi rozpoczęcie i następnie prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozwój, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych

Zawsze w razie potrzeby nasi klienci mogą liczyć na doradztwo i pomoc w zakresie przekształcenia przedsiębiorstwa, tak aby w dalszym ciągu mogło się ono dynamicznie rozwijać. W ramach tych usług przedsiębiorcy mogą również otrzymać doradztwo i pomoc w zakresie skutecznego zamknięcia działalności gospodarczej lub likwidacji spółki.  W ramach tego sporządzamy wszelką dokumentację i wspieramy w procesach zakładania, przekształcenia oraz likwidacji:

 • działalności gospodarczej – osoba fizyczna,
 • spółek cywilnych,
 • spółek osobowych,
 • spółek kapitałowych.

W przypadku zakładania spółek osobowych i kapitałowych w skład usługi wchodzi:

 • przygotowanie projektu umowy spółki przez prawnika i/lub doradcę podatkowego
 • sporządzenie umowy spółki u notariusza,
 • rejestracja spółki w KRS wraz z kompletem dokumentów zgłoszeniowych do US i ZUS.

Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi

Reprezentacja przed urzędami podatkowymi jest ważnym elementem w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Wiemy jak ważne jest to dla osób prowadzących firmę, dlatego oferujemy reprezentację przed urzędami typu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy i innymi instytucjami państwowymi. Reprezentacja naszego klienta, może przebiegać tylko na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Jeżeli chcesz zaoszczędzić swój czas i przeznaczyć go na inne czynności prowadzenia biznesu, skorzystaj z naszej oferty reprezentacji.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami skontaktuj się biurem Fintaxis Finanse.

TAGI: doradca podatkowy Wrocław, doradca podatkowy, radca podatkowy Wrocław, doradztwo podatkowe Wrocław, porady podatkowe Wrocław, kredyt dla doradcy podatkowego, doradztwo podatkowe Wrocław psie pole, doradca podatkowy Wrocław, prawnik podatkowy Wrocław, doradcy podatkowi Wrocław

Skontaktuj się

Fintaxis Finanse - Departament Wsparcia Biznesu